2019

Artiklar på svenska 2019 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Andersson, Martin och Johan P. Larsson (2019), "Entreprenörskapets envisa geografi". Sid. 31–43 i Karl Wennberg, red., Entreprenörskap för en levande landsbygd. Växjö: Familjen Kamprads stiftelse.

Andersson, Martin, Pontus Braunerhjelm, Frédéric Delmar, Annika Rickne, Mikael Stenkula, Karin Thorburn och Karl Wennberg (2019), "Konkurrens, selektion och entreprenöriellt lärande – Global Award for Entrepreneurship Research 2019 till Boyan Jovanovic". Ekonomisk Debatt 47(5), 6–16.

Bastani, Spencer och Daniel Waldenström (2019), "Vad styr svenskarnas attityder till skatter?". Ekonomisk Debatt 47(4), 70–79.

Berggren, Niclas (2019), "Tillit, tolerans och lycka – Ny nationalekonomisk forskning vid IFN". Kapitel 3, sid. 49–76 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Bergh, Andreas (2019), "Flexicurity på svenska". Timbro Briefing Paper #22. Stockholm: Timbro.

Bergh, Andreas (2019), "Stora skillnader i hur samhällsekonomi beskrivs i läroböcker för gymnasiet". Ekonomisk Debatt 47(8), 15–25.

Bergh, Andreas och Gissur Ó Erlingsson (2019), "Riskerar kommunernas tillväxtpolitik att göra mer skada än nytta?". Ekonomisk Debatt 47(7), 50–61.

Ek, Simon och Magnus Henrekson (2019), "Vem publicerar i topp fem och vad betyder det för europeisk nationalekonomi?". Ekonomisk Debatt 47(5), 27–39.

Elert, Niklas och Rasmus Rahm (2019), "Betalar sig entreprenörskapsutbildningar?". Kapitel 3, sid. 31–43 i Johan Eklund, red., Swedish Economic Forum Report 2019: Entreprenörskapsutbildning – går det att lära ut entreprenörskap?. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Elert, Niklas och Rasmus Rahm (2019), "Utformning och utvärdering av entreprenörskapsutbildningar". Sid. 45–58 i Karl Wennberg, red., Entreprenörskap för en levande landsbygd. Växjö: Familjen Kamprads stiftelse.

Escobar, Sebastian (2019), "Lärdomar om den svenska arvsskatten". SNS Analys nr 60. Stockholm: SNS.

Gardberg, Malin (2019), "Sammansättningen av utländska nettotillgångar påverkar valutakursens känslighet". Ekonomisk Debatt 47(8), 52–60.

Hammarstedt, Mats och Chizheng Miao (2019), "Företagande bland utrikes födda – ett bidrag till integrationen?". Ekonomisk Debatt 47(1), 37–43.

Hansson, Åsa (2019), "Hur kan det svenska skattesystemet bli mer konkurrenskraftigt?". Ekonomisk Debatt 47(4), 42–56.

Heller Sahlgren, Gabriel (2019), "Förädlingsvärdets värde – att mäta skolors och lärares effektivitet". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Heller Sahlgren, Gabriel (2019), "Teknik i skolan – vad kan vi lära av forskningen?". Timbro Briefing Paper #23. Stockholm: Timbro.

Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (2019), "En kunskapsskola för tillväxt". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Henrekson, Magnus (2019), "80 år med IFN – Dåtid, nutid, framtid". Kapitel 1, sid. 7–28 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Henrekson, Magnus och Lars Persson (2019), "IFN:s forskningsprogram Entreprenörskapets ekonomi 2009–2019". Kapitel 6, sid. 111–124 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Henrekson, Magnus, Tino Sanandaji och Özge Öner (2019), "Flyktingkrisen och nationalstatens återkomst – bör EU ha en gemensam flyktingpolitik?". Sid. 93–124 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., EU och nationalstatens återkomst. Europaperspektiv 2019. Stockholm: Santérus Förlag.

Heyman, Fredrik och Lars Persson (2019), "En regional analys av digitalisering och jobbdynamik i det svenska näringslivet". Underlagsrapport till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:65. Stockholm: Finansdepartementet och Norstedts Juridik.

Jansson, Joakim och Björn Tyrefors (2019), "Förväntningseffekter av en lag – fallet kvotering av kvinnor i börsbolagsstyrelser". Ekonomisk Debatt 47(1), 14–22.

Jordahl, Henrik (2019), "IFN:s forskningsprogram Tjänstesektorns ekonomi 2009–2019". Kapitel 4, sid. 77–90 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Kessel, Dany och Elisabet Olme (2019), "En välfungerande skolmarknad". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Lundin, Erik (2019), "Effekter av privatiseringar på pris och arbetskostnad i den svenska eldistributionssektorn". Ekonomisk Debatt 47(7), 40–49.

Persson, Lars och Pehr-Johan Norbäck (2019), "Marknadskoncentration och korsägande av företag". Uppdragsforskningsrapport 2019:3. Stockholm: Konkurrensverket.

Stenkula, Mikael (2019), "Inkomstskattens utveckling i Sverige – ett sisyfosarbete utan slut". Ekonomisk Debatt 47(4), 6–17.

Svensson, Roger (2019), "En instabil STRUT utan bas". Ekonomisk Debatt 47(3), 18–27.

Svensson, Roger (2019), "Förfalskningar av medeltida brakteater". Sid. 301–307 i Curt Ekström, Bo Gunnarsson, Kjell Holmberg och Magnus Wijk, red., Samlad Glädje. Uppsala: Numismatiska klubben i Uppsala.

Svensson, Roger (2019), "Hur bör statens FoU-budget allokeras?". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Tangerås, Thomas (2019), "IFN:s forskningsprogram Elmarknadens ekonomi 2007–2019". Kapitel 5, sid. 91–110 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Tåg, Joacim (2019), "IFN:s forskningsprogram Globaliseringen och företagen 2009–2019". Kapitel 2, sid. 29–48 i Magnus Henrekson, red., IFN 1939–2019 – 80 år av ekonomisk forskning. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Waldenström, Daniel (2019), "Kapitalinkomster och inkomstspridningens utveckling". Kapitel 2, sid. 33–102 i Kapitalinkomster och inkomstfördelning. Bilaga 3 till Långtidsutredningen 2019, SOU 2019:62. Stockholm: Finansdepartementet och Norstedts Juridik.

Wennström, Johan (2019), "Brev till en lärarstudent". Kvartal, 20 februari.

Wennström, Johan (2019), "Konflikten om kunskap". Kapitel 14, sid. 311–332 i Ann S. Philgren, red., Skolans konflikter: vad varje lärare bör veta. Lund: Studentlitteratur.

Öner, Özge (2019), "Vad betyder platsen? Lärdomar från detaljhandelns- och besöksnäringens geografi, om egenanställda och entreprenöriella institutioner". Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se