Publicerade artiklar på svenska 2020

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Kvartal

Kan digitaliseringen rädda vården?

Mårten Blix och Nasim Farrokhnia

Hälsokostnaderna för pandemin ökar dramatiskt för varje dag som går. Pandemin tvingar fram nya digitala lösningar i allt snabbare takt, och en fortsatt digitalisering av vården kan skapa förutsättningar att i realtid…


SNS Analys nr 64

Långsiktiga effekter av mer undervisningstid

Martin Fischer, Martin Karlsson och Therese Nilsson

Forskarna använder ett unikt historisk datamaterial för att studera effekterna av två skolreformer som genomfördes i Sverige för 70-80 år sedan. Den ena reformen ökade undervisningstiden genom att förlänga skolans…


Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten

Gabriel Heller Sahlgren

1990-talets skolvalsreformer har debatterats häftigt ända sedan de genomfördes. Kritiken mot reformerna har framför allt kommit från politiker och debattörer till vänster på den politiska skalan, men på senare tid har…


Ekonomisk Debatt

Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige

Daniel Waldenström

Denna artikel beskriver Sveriges ekonomiska ojämlikhet och dess utveckling på senare tid. Huvudbudskapet är att Sverige är ett av världens ekonomiskt jämlikaste länder nästan oavsett hur man mäter.…


Rapport 2020:4epa

Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?

Per Skedinger

EU:s roll är viktigare när det gäller jämförelser och utbyten av erfarenheter, anser Per Skedinger. I rapporten visar Per Skedinger vad kommissionen vill uppnå med EU-reglering av minimilöner, hur de olika minimilönesystemen i…


Ekonomisk Debatt

Femtio år av global ojämlikhet – har världen blivit mer eller mindre jämlik?

Olle Hammar

Har inkomst- och löneskillnaderna i världen ökat eller minskat sedan 1970-talet? I den här artikeln redogör jag för vad den senaste forskningen har att säga om den ekonomiska ojämlikheten på global nivå. Jag…


Ekonomisk Debatt

Topp fem-publiceringar av Sverigebaserade forskare 1989–2019

Magnus Henrekson och Hedda Nielsen

Vi studerar samtliga 145 artiklar publicerade i de fem topprankade tidskrifterna sedan 1989 med minst en författare med svensk huvudaffiliering. 102 Sverigebaserade forskare publicerade åtminstone en gång i dessa tidskrifter under perioden. Under…


Ekonomisk Debatt

Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal

Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck

Sveriges investeringsskyddsavtal behöver moderniseras. Sverige har drygt 50 bilaterala avtal och Sverige ingår också i det sektorspecifika Energistadgefördraget. Avtalen skyddar investeringar mellan partnerländerna mot förluster…


Ekonomisk Debatt

Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en enkätstudie

Lina Aldén och Mats Hammarstedt

Vi presenterar resultaten från en enkätstudie i vilken kvinnliga företagare födda i Mellanöstern eller Afrika fick svara på frågor om erfarenheter av att driva företag. Resultaten visar att dessa kvinnor ofta anställer…


EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?

Mårten Blix och Emil Bustos

I detta kapitel diskuterar vi hur ekonomiska drivkrafter från digitaliseringen kan ha långtgående effekter för länders möjlighet att beskatta. Det blir allt enklare och billigare att byta bort mänskligt arbete mot maskiner eller…


EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020

Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv

Fredrik Heyman, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson

Syftet med detta kapitel är att beskriva lärdomar från nationalekonomisk forskning som studerat den pågående digitaliseringsdrivna strukturomvandlingen av näringslivet och hur den påverkar olika arbetsmarknader. Utifrån…

Aktuell forskare

Malin Gardberg Ph.D.

Ämnesområden: Arbetsmarknad, ekonometri, finansiell utveckling, globalisering, internationella investeringar, konsumtion, makroekonomi, utvecklingsekonomi.

Några av de frågor Malin Gardberg försöker besvara i sin forskning:

 

 • Hur har det svenska näringslivet och den svenska arbetsmarknaden påverkats av den pågående digitaliseringen?
 • Hur påverkar olika typer av utländskt skuldkapital landets valutakurs? Leder extern skuldfinansiering till att landets valutakurs är känsligare för finansmarknadsturbulens än extern aktiefinansiering? 
 • Leder finansiell integrering och en jämnare inkomstfördelning till mera internationell riskdelning i utvecklingsländer?
 • Hur har finansiell integrering påverkat sambandet mellan konsumtion och förmögenhet

 

 

 

IFN kalendarium

 • 2
  Sep

  TBA

  Forskarseminarier

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se