2020

Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en enkätstudie

Särtryck nr 2020:3

Författare: Lina Aldén och Mats HammarstedtÅr: 2020 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 48 (2) Sidor: 24–31

Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en enkätstudie Lina Aldén och Mats Hammarstedt


Vi presenterar resultaten från en enkätstudie i vilken kvinnliga företagare födda i Mellanöstern eller Afrika fick svara på frågor om erfarenheter av att driva företag. Resultaten visar att dessa kvinnor ofta anställer familjemedlemmar och släktingar i sina företag. Kvinnor födda i Mellanöstern eller Afrika rapporterar att de möter andra problem än inrikes födda kvinnor i sina verksamheter och finansierar oftare än inrikes födda kvinnor sitt företagande med hjälp av lån från familjemedlemmar och släktingar. Familj och släktingar spelar således en viktig roll för möjligheterna att driva företag bland kvinnor med ursprung i Mellanöstern eller Afrika.


Referens:
Aldén, Lina och Mats Hammarstedt (2020), "Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en enkätstudie". Ekonomisk Debatt 48(2), 24–31.

Mats Hammarstedt

Kontakt

Tel: 0772 288 000
Mobil: 0730 619 194
mats.hammarstedt@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se