2020

Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal

Särtryck nr 2020:4

Författare: Henrik Horn och Pehr-Johan NorbäckÅr: 2020 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 48 (3) Sidor: 24–36

Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal Henrik Horn och Pehr-Johan Norbäck


Sveriges investeringsskyddsavtal behöver moderniseras. Sverige har drygt 50 bilaterala avtal och Sverige ingår också i det sektorspecifika Energistadgefördraget. Avtalen skyddar investeringar mellan partnerländerna mot förluster orsakade av offentliga åtgärder i värdländerna. Många länder har reviderat sina motsvarande avtal efter intensiv kritik, men de svenska avtalen har lämnats oförändrade. Vi argumenterar för att skyddsnivån bör reduceras även i de svenska avtalen.


Referens:
Horn, Henrik och Pehr-Johan Norbäck (2020), "Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal". Ekonomisk Debatt 48(3), 24–36.

Henrik Horn

Kontakt

Tel: 08 665 4540
henrik.horn@ifn.se

Pehr-Johan Norbäck

Kontakt

Tel: 08 665 4522
Mobil: 073 574 3379
pehr-johan.norback@if...

Aktuell forskare

Henrik Horn, professor.

Ämnesområden:

Elmarknad, Handelspolitik, Industriell ekonomi, Industriell organisation, Internationell handel, Konkurrenspolitik, Marknadsregleringar.

Några av de frågor Henrik Horn försöker besvara i sin forskning:

Hur bör mellanstatliga investeringsskyddsavtal utformas och vilka konsekvenser har de?

Hur bör jurisdiktionen fördelas mellan nationella konkurrensmyndigheter vad gäller licensieringen av standard-essentiella patent?

Hur bör handelsavtal utformas för att hantera nationellt införda begränsningar av datarörlighet?

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se