2020

Artiklar på svenska 2020 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

 

Aldén, Lina och Mats Hammarstedt (2020), "Utrikes födda kvinnors erfarenheter av att driva företag – resultat från en enkätstudie". Ekonomisk Debatt 48(2), 24–31.

Andersson, Martin och Enrico Deiaco (2020), "Konkurrenskraft och globala värdekedjor – översikt, framtidsspaning och policy för Sverige". Kapitel 6, sid. 111–134 i Johan Eklund och Per Thulin, red., Swedish Economic Forum Report 2020: Svensk konkurrenskraft – Hur kan Sverige säkerställa ett långsiktigt välstånd?. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Andersson, Martin och Joakim Wernberg (2020), "Den programmeringsbara ekonomin – Mjukvara och mjukvaruutveckling i det svenska näringslivet". Stockholm: Swedsoft.

Bergh, Andreas (2020), "Vad hände med välfärdsstatens oundvikliga kollaps?". Sid. 147–159 i Jan-Erik Ander, Peje Emilsson och Annica Triberg, red., Reformatorn – om Carl Bildt med fokus på åren som statsminister. Stockholm: Studentförlaget Horisont.

Blix, Mårten och Anders Morin (2020), "Mer pengar löser inte kommunkrisen efter Corona". Ekonomisk Debatt 48(7), 70–74.

Blix, Mårten och Emil Bustos (2020), "Flyktiga skattebaser och digitalisering – vad bör EU göra?". Sid. 207–231 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020. Stockholm: Santérus Förlag.

Blix, Mårten och Nasim Farrokhnia (2020), "Kan digitaliseringen rädda vården?". Kvartal (Juni), 1–9.

Calmfors, Lars (2020), "Finanspolitik för ett starkare Sverige". Kapitel 1, sid. 33–60 i Klas Eklund, red., Omstartskommissionen - Idéer för ett starkare Sverige. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Fischer, Martin, Martin Karlsson och Therese Nilsson (2020), "Långsiktiga effekter av mer undervisningstid". SNS Analys nr 64. Stockholm: SNS.

Hammar, Olle (2020), "Femtio år av global ojämlikhet – har världen blivit mer eller mindre jämlik?". Ekonomisk Debatt 48(4), 5–12.

Hansson, Åsa (2020), "Ett skattesystem för ett starkare Sverige". Kapitel 9, sid. 257–285 i Klas Eklund, red., Omstartskommissionen - Idéer för ett starkare Sverige. Stockholm: Ekerlids Förlag.

Heller Sahlgren, Gabriel (2020), "Friskolorna och skolkostnaderna". Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Heller Sahlgren, Gabriel (2020), "Skolvalet, kunskaperna och likvärdigheten". Stockholm: Timbro.

Henrekson, Magnus (2020), "Skolans relativistiska kunskapssyn omöjliggör likvärdighet, urholkar tilliten och bäddar för nepotism och korruption". Kapitel 12, sid. 208–222 i Mats Ögren Wanger och Zoran Alagic, red., Likvärdig skola – En ödesfråga för Sverige. Stockholm: Natur & Kultur.

Henrekson, Magnus och Hedda Nielsen (2020), "Topp fem-publiceringar av Sverigebaserade forskare 1989–2019". Ekonomisk Debatt 48(3), 49–61.

Heyman, Fredrik, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2020), "Digitalieringen, produktiviteten och jobben – ett europeiskt perspektiv". Sid. 149–175 i Antonina Bakardjieva Engelbrekt, Anna Michalski och Lars Oxelheim, red., EU och teknologiskiftet. Europaperspektiv 2020. Stockholm: Santérus Förlag.

Horn, Henrik och Pehr-Johan Norbäck (2020), "Modernisera Sveriges investeringsskyddsavtal". Ekonomisk Debatt 48(3), 24–36.

Müller, Dagmar (2020), "Från skola till arbete – vikten av kontakter". SNS Analys nr 65. Stockholm: SNS.

Skedinger, Per (2020), "Reglering av minimilöner på EU-nivå – rätt väg att gå?". Sid. 1–16 i Rapport 2020:4epa. Stockholm: Sieps.

Svensson, Roger (2020), "Gesell-pengar – ett kostnadseffektivt instrument för att ta sig ur ekonomiska depressioner". Ekonomisk Debatt 48(5), 17–25.

Svensson, Roger (2020), "Mindre byråkrati ger effektivare FoU-stöd". Ekonomisk Debatt 48(6), 30–42.

Vestin, Erik och Richard Öhrvall (2020), "Att förutsäga amerikanska presidentval". Statsvetenskaplig Tidskrift 122(5), 127–139.

Waldenström, Daniel (2020), "Perspektiv på den ekonomiska ojämlikheten i Sverige". Ekonomisk Debatt 48(4), 13–25.

Öner, Özge (2020), "Vad är en stad – och vad gör den attraktiv?". Sid. 22–24 i En perfekt plats – Rapport från forskningsprogrammet Framtidens fysiska mötesplats. Stockholm: Handelsrådet.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se