Publicerade artiklar på svenska 2021

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Se separat länk för Publicerade artiklar på engelska.


Ekonomisk Debatt

Incitamenten att investera i produktion på elmarknaden

Pär Holmberg och Thomas Tangerås

Elförsörjningen i Sverige står inför stora utmaningar de kommande åren till följd av ökande efterfrågan och en energiomställning som bygger på en ökad andel väderberoende och otillförlitlig…


Historisk Tidskrift

Periodiska myntindragningar – en utvecklingsfas under svensk högmedeltid

Roger Svensson

Trots att skriftliga källor om periodiska myntindragningar saknas, går det inte att förkasta hypotesen att systemet tillämpats i Sverige 1180–1290. Skattfyndens sammansättning och myntens standardisering visar dessutom att mynt snarare…


Vägar till ett uthålligt EU. Europaperspektiv 2021

Reformagenda: Bättre grundförutsättningar för ett entreprenöriellt, innovativt och uthålligt EU

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Redan år 2010 konstaterade Europeiska kommissionen att EU lider av ett ”innovationsnödläge” (innovation emergency) och måste bli bättre på att skapa varor och tjänster som kommer unionens medborgare till del.…

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se