2021

Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation

Särtryck nr 2021:6

Författare: Magnus Henrekson och Ulf JakobssonÅr: 2021 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 49 (2) Sidor: 55–63

Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson


Assar Lindbeck och IFN kom att ha ett mycket omfattande samarbete som sträckte sig över sex decennier: Under 1960-talet analyserade Assar bostads- och jordbrukspolitikens problem och fr om 1995 delade han sin tid mellan IFN och IIES. Han var under denna tid inte knuten till något enskilt projekt på IFN. Vi redogör här för de insatser Assar gjort vid IFN. Med utgångspunkt i hans verksamhet vid IFN tar vi också upp Assars syn på forskningsmetodik och hans syn på välfärdsstaten och dess problem. Detta var ett centralt tema i den forskning han bedrev under sin tredje period vid IFN.


Referens:
Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2021), "Assar Lindbeck och IFN – en sextioårig relation". Ekonomisk Debatt 49(2), 55–63.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se