Publicerade artiklar på svenska

Artiklar på svenska 2006–2010 (alfabetisk referenslista)

Nedanstående artiklar är tillgängliga för personligt bruk som papperskopia eller pdf-fil (om gällande copyright-avtal tillåter). Artiklarna kan beställas via mejl till info@ifn.se. Ange postadressen i beställningen.

Serien inkluderar artiklar på såväl svenska som engelska. Nedanstående förteckning är därför inte komplett. Se separat länk för artiklar (reprints) på engelska.

2010

Bergh, Andreas och Henrik Jordahl (2010), "Den rödgröna politiken granskad. Jobben, tillväxten och fördelningen". FORES Policy Paper 2010:3. Stockholm: Forum för reformer och entreprenörskap (FORES).

Edquist, Harald (2010), "Hur viktiga är immateriella investeringar i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för näringslivets tillväxt?". Stockholm: Almega.

Edquist, Harald (2010), "Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet?". Ekonomisk Debatt 38(2), 27–36.

Elinder, Mikael (2010), "Barnomsorgsmarknaden i EU. Vilken potential finns för svenska företag att tillhandahålla barnomsorg i Europa?". Stockholm: Almega.

Hartman, Laura och Helena Svaleryd (2010), "Hur stor är risken för bestående hög arbetslöshet?". Ekonomisk Debatt 38(6), 16–32.

Henrekson, Magnus (2010), "Håller regeringens jobbstrategi?". Ekonomisk Debatt 38(2), 66–78.

Henrekson, Magnus och Tino Sanandaji (2010), "William J. Baumols senaste försök att slå broar mellan entreprenörskapsforskningen och nationalekonomins huvudfåra". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 63(3), 191–199.

Jordahl, Henrik (2010), "Ett lagförbud för myndigheter att bedriva konkurrensutsatt näringsverksamhet: Kriterier för undantag från förbud". Konkurrensverkets uppdragsforskningsrapport, 2010:1. Stockholm: Konkurrensverket.

Lindbeck, Assar (2010), "Ekonomisk politik och politisk ekonomi – ett personligt perspektiv". Ekonomisk Debatt 38(5), 6–21.

Lindbeck, Assar (2010), "Lärdomar av finanskrisen". Ekonomisk Debatt 38(4), 5–19.

Persson, Lars (2010), "En marknad för idéer. Entreprenörer, storföretag och riskkapitalister". Kapitel 5, sid. 83–95 i Pontus Braunerhjelm (red.), En innovationsstrategi för Sverige. Swedish Economic Forum Report 2010. Stockholm: Entreprenörskapsforum.

Sjögren, Anna och Helena Svaleryd (2010), "Livets lotteri och vårt ansvar för de utsatta barnen". Sid. 123–146 i Delbetänkande av Utredningen om översyn av skolans arbete med utsatta barn. SOU 2010:64. Stockholm: Fritzes.

Sjöholm, Fredrik (2010), "Protektionism och utländska direktinvesteringar i den globala ekonomiska krisen". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 63(1), 41–50.

Skedinger, Per (2010), "Hur fungerar arbetsmarknadspolitiken under olika konjunkturlägen?". Rapport till Finanspolitiska rådet, 2010/7. Stockholm: Finanspolitiska rådet.

Stenkula, Mikael och Yves Zenou (2010), "Städer och tillväxt: Vad säger forskningen?". Rapport till Tillväxtanalys, Dnr 2010/065. Stockholm och Östersund: Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser.

Svaleryd. Helena och Jonas Vlachos (2010), "Finansiell integration för tillväxt och stabilitet". Sid. 53–83 i Lars Oxelheim, Lars Pehrson och Thomas Persson (red.), Europaperspektiv 2010. EU och den globala krisen. Stockholm: Santérus Förlag.

Svensson, Roger (2010), "Effekter av utlandsflytt av producenttjänster". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 63(2), 107–114.

Svensson, Roger (2010), "Outsourcing av producenttjänster". Ekonomisk Debatt 38(6), 43–56.

Waldenström, Daniel (2010), "Den ekonomiska ojämlikheten i finanskrisens Sverige". Kapitel 3, sid. 41–68 i SNS Konjunkturrådsrapport 2010: Råd till en finansminister. Stockholm: SNS Förlag.
 

2009

Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd (2009), "Hur ska Sverige möta globaliseringen?". Ekonomisk Debatt 37(5), 20–32.

Braunerhjelm, Pontus, Camilo von Greiff och Helena Svaleryd (2009), "Utvecklingskraft och omställningsförmåga – En globaliserad svensk ekonomi". Slutrapport från Globaliseringsrådets kansli. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Braunerhjelm, Pontus och Magnus Henrekson (2009), "Global Award for Entrepreneurship Research: En presentation". Ekonomisk Debatt 37(1), 19–30.

Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), "Rörlig ersättning till vd – vad säger forskningen?". Ekonomisk Debatt 37(5), 41–56.

Bång, Joakim och Daniel Waldenström (2009), "Rörlig ersättning till vd – svar till Jan Wallander". Ekonomisk Debatt 37(7), 62–63.

Douhan, Robin (2009), "IUI/IFN:s ordföranden". Kapitel 10, sid. 147–162 i Magnus Henrekson (red.), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Edquist, Harald (2009), "Hur länge förblir IKT avgörande för svensk produktivitetsutveckling?". Ekonomisk Debatt 37(1), 31–40.

Elinder, Mikael, Henrik Jordahl och Panu Poutvaara (2009), "Själviska och framåtblickande väljare – Hur många röster köpte maxtaxan i barnomsorgen?". Ekonomisk Debatt 37(2), 6–12.

Fridolfsson, Sven-Olof och Thomas Tangerås (2009), "Fungerar konkurrensen på elmarknaden?". Ekonomisk Debatt 37(8), 21–37.

Henrekson, Magnus (2009), "Från IUI till IFN: omställningen, nuläget och framtiden". Kapitel 38, sid. 444–456 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Henrekson, Magnus (2009), "Hur kunde Industriens Utredningsinstitut bli så framgångsrikt?". Ekonomisk Debatt 37(6), 41–56.

Henrekson, Magnus (2009), "Inledning – IFN/IUI 70 år". Kapitel 1, sid. 11–32 i Magnus Henrekson (red.), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Henrekson, Magnus och Lars Persson (2009), "Forskningsprogrammet Entreprenörskapets ekonomi". Kapitel 40, sid. 472–483 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2009), "Vilket värde kan Institutet för Näringslivsforskning tillföra Svenskt Näringsliv och andra finansiärer". Kapitel 37, sid. 434–443 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Jordahl, Henrik (2009), "Forskningsprogrammet Tjänstesektorns ekonomi". Kapitel 41, sid. 484–492 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Jordahl, Henrik (2009), "Ivar Andersson och Ragnar Sundén" och "Erik Dahmén och Jonas Nordenson". Kapitel 2 och 4, sid. 34–39 och 59–64 i Magnus Henrekson (red.), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Jordahl, Henrik (2009), "Privat och statligt ägande: Vad säger forskningen?". FORES Policy Paper 2009:1. Stockholm: FORES.

Jordahl, Henrik (2009), "Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna". Rapport till Regeringskansliet, N9010. Finansdepartementet och Näringsdepartementet.

Jordahl, Henrik och Mikael Stenkula (2009), "Skatter och snedvridning av konkurrensen". Underlagsrapport till Konkurrensverkets rapport Åtgärder för bättre konkurrens (2009:4). Stockholm: Konkurrensverket.

Lindbeck, Assar (2009), "Assar minns: Mina tre perioder på IUI". Kapitel 19, sid. 245–250 i Magnus Henrekson (red.), IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Mörk, Eva, Anna Sjögren och Helena Svaleryd (2009), "Effekter av barnomsorgsavgifter på barnafödandet". Ekonomisk Debatt 37(2), 59–69.

Oxelheim, Lars och Clas Wihlborg (2009), "Kreditbedömning och rekonstruktion av företag i tider av makroekonomisk turbulens: Fallen General Motors och Ford". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 62(3), 125–131.

Rickne, Johanna (2009), "Kan vetopunkter förklara välfärdsreformer?". Kapitel 6, sid. 98–112 i Peter Santesson-Wilson och Gissur Ó Erlingsson (red.), Reform – Förändring och tröghet i välfärdsstaterna. Stockholm: Norstedts.

Roine, Jesper och Helena Svaleryd (2009), "Hur fattas gemensamma beslut?". Kapitel 7, sid. 129–144 i Jonas Häckner, Adam Jacobsson och Astri Muren (red.), Tillämpad mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.

Sjöholm, Fredrik (2009), "Forskningsprogrammet Globaliseringen och företagen". Kapitel 39, sid. 457–471 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Svensson, Roger (2009), "Konsekvenser av konkurrensutsatt statlig finansiering av universitet och högskolor". Ekonomisk Debatt 37(2), 28–36.

Tangerås, Thomas (2009), "Forskningsprogrammet Elmarknadens ekonomi". Kapitel 42, sid. 493–498 i Magnus Henrekson, red., IFN/IUI 1939–2009. Sju decennier av forskning om ett näringsliv i utveckling. Stockholm: Ekerlids.

Tangerås, Thomas (2009), "Kollektiv anslutning av TV/bredband – ett konkurrensproblem?". Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2009:6. Stockholm: Konkurrensverket.

Tåg, Joacim (2009), "Policies och regleringar i telekommunikations-, media- och teknologiindustrierna". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 62(2), 83–87.

Wennberg, Karl, Frédéric Delmar och Tim Folta (2009), "Dynamiken bland företagare, anställda och kombinatörer". Arbetsmarknad & Arbetsliv 15(2), 1–12.

Zenou, Yves (2009), "Hur gemensam är integrationspolitiken i Europa?". Sid. 207–230 i Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Lars Pehrson (red.), Hur gemensam är den europeiska gemenskapen? Europaperspektiv 2009. Stockholm: Santérus Förlag.

Zenou, Yves (2009), "Lokaliseringsteori". Kapitel 12, sid. 197–210 i Jonas Häckner, Adam Jacobsson och Astri Muren (red.), Tillämpad mikroekonomi. Lund: Studentlitteratur.
 

2008

Douhan, Robin och Anders Nordberg (2008), "Har Indien lyckats?". Ekonomisk Debatt 36(3), 25–35.

Edquist, Harald respektive Henrekson, Magnus (2008), ""IKT och produktivitet" och "Ett svenskt perspektiv på varför ökad köpkraft inte alltid ger ökat välstånd"". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 61(3), 150–153.

Ganslandt, Mattias (2008), "Internationellt statligt ägande och konkurrens". Underlagsrapport nr 17 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Henrekson, Magnus (2008), "Entreprenörskapets villkor och välståndsutvecklingen". Kapitel 35, sid. 455–466 i Eric Giertz (red.), Då förändras Sverige. 25 experter beskriver drivkrafter bakom utvecklingen. Lund: Studentlitteratur.

Henrekson, Magnus (2008), "Folkhem i brytningstid. En utvidgad kommentar". Sid. 75–96 och 285–289 i Bjørn Magnus Berge och Anders Björnsson (red.), Skandinaviska vägval. Stockholm: Atlantis.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008), "Betydelsen av entreprenörskap och FoU för Sveriges välfärd och tillväxt – drivkrafter och institutioner". Konkurrensverkets Uppdragsforskningsrapport, 2007:2. Stockholm: Konkurrensverket.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2008), "Konkurrens och innovationer – drivkrafter och institutioner". Kapitel 4, sid. 45–60 i Konkurrensen i Sverige 2007. [Konkurrensverkets 6:e årsrapport till regeringen om konkurrensen på den svenska marknaden]. Stockholm: Konkurrensverket.

Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), "Globaliseringen och den svenska ägarmodellen". Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Herzing, Mathias, Pehr-Johan Norbäck och Lars Persson (2008), "Utländska direktinvesteringar: Effekter på det inhemska näringslivet". Ekonomisk Debatt 36(2), 57–72.

Jordahl, Henrik (2008), "Privat produktion av offentligt finansierade tjänster". Ekonomisk Debatt 36(3), 46–58.

Lindbeck, Assar (2008), "Ett samhällsekonomiskt perspektiv på överskottsmålet". Sid. 11–25 i Lars Calmfors, Assar Lindbeck och Bo Lundgren (red.), Statens framtida finanser. Stockholm: SNS Förlag.

Lindbeck, Assar (2008), "Sociala normer och socialförsäkringar – Teori och svenska erfarenheter". Ekonomisk Debatt 36(6), 17–30.

Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), "Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar". Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2008), "Globalisering och inkomstfördelning". Underlagsrapport nr 20 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Sanandaji, Tino (2008), "Fel att missgynna förmögenhetsbildning i egnahem". Ekonomisk Debatt 36(1), 63–66.

Skedinger, Per (2008), "Effekter av anställningsskydd – en översikt". Ekonomisk Debatt 36(7), 5–18.

Skedinger, Per (2008), "En exkluderande arbetsmarknadsmodell? Den svenska arbetsmarknadens trösklar i ett globalt perspektiv". Underlagsrapport nr 24 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet.

Svensson, Roger (2008), "Tillväxt genom forskning – vad säger forskningslitteraturen?". Stockholm: Svenskt Näringsliv.
 

2007

Almenberg, Johan (2007), "Kortslutna signaler: vad som sägs och inte sägs om inkomstutjämningen mellan kommuner". Kapitel 4, sid. 1–19 i Nils Karlson och Joakim Nergelius (red.), Federalism på svenska. Stockholm: Ratio.

Boschini, Anne och Anna Sjögren (2007), "Varför finns det så få kvinnliga professorer i nationalekonomi". Ekonomisk Debatt 35(8), 63–69.

Edquist, Harald och Magnus Henrekson (2007), "Vad kan tidigare teknologiska genombrott lära oss om IKT-revolutionen?". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 60(2), 61–71.

Henrekson, Magnus (2007), "Företagande och tillväxt i Sverige". Kapitel 3, sid. 98–130 i Lars Hultkrantz och Hans Tson Söderström (red.), Marknad och Politik, 7:e upplagan. Stockholm: SNS Förlag.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2007), "De medelstora företagens utveckling i Sverige efter 1990-talskrisen". Arbetsmarknad & Arbetsliv 13(1), 43–54.

Olsson, Martin (2007), "Ökar anställningsskyddet sjukfrånvaron?". Ekonomisk Debatt 35(2), 31–41.

Sanandaji, Tino (2007), "Nya perspektiv på fastighetsskatten". Ekonomisk Debatt 35(7), 5–17.

Skedinger, Per (2007), "Minimilöners effekter på sysselsättning och löner – en översikt". Arbetsmarknad & Arbetsliv 13(2), 41–56.

Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), "Integration eller utanförskap? En teoriöversikt". Ekonomisk Debatt 35(3), 7–20.

Sjögren, Anna och Yves Zenou (2007), "Vad förklarar invandrares integration på arbetsmarknaden? – En teoriöversikt". Integrationsverkets stencilserie 2007:09. Norrköping: Integrationsverket.

Stennek, Johan och Thomas Tangerås (2007), "Är mobiltelemarknaden mogen för avreglering?". Ekonomisk Debatt 35(5), 60–66.

Waldenström, Daniel (2007), "Hur ska framtidens förmögenhetsstatistik se ut?". Ekonomisk Debatt 35(8), 72–77.
 

2006

Ekholm, Karolina och Katariina Hakkala (2006), "Hur påverkas handel och utflyttning av produktion den svenska arbetsmarknaden?". Ekonomisk Debatt 34(4), 7–21.

Ganslandt, Mattias (2006), "Elektroniska kommunikationer – konkurrens på kort och lång sikt". Stockholm: TeliaSonera.

Hakkala, Katariina (2006), "Utlokalisering av produktion – vad händer med jobben i Europa?". Sid. 221–250 i Sverker Gustavsson, Lars Oxelheim och Nils Wahl (red.), En gränslös europeisk arbetsmarknad?. Europaperspektiv 2006. Stockholm: Santérus förlag.

Henrekson, Magnus (2006), "Ett åtgärdspaket för stärkt entreprenörskap i högskattestaten". Ekonomisk debatt 34(2), 64–67.

Henrekson, Magnus och Björn Hägglund (2006), "Jan Wallander och IUI – en osedvanligt lyckad korsbefruktning". Sid. 14–19 i Hans Tson Söderström (red.), Decentralisering och incitament i företag. Stockholm: SNS Förlag.

Henrekson, Magnus och Dan Johansson (2006), "Beskattningen och tillväxtens aktörer". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 59(3), 133–144.

Henrekson, Magnus, Kristin Magnusson och Daniel Waldenström (2006), "Hur bör forskningsprestationer mätas?". Ekonomisk Debatt 34(3), 62–77.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), "Entreprenörskap och företagande". Expertrapport nr 3 till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Henrekson, Magnus och Mikael Stenkula (2006), "Företagsstruktur och nyföretagande i Sverige". Expertrapport till Kris- och Framtidskommissionen. Stockholm: Svenskt Näringsliv.

Henrekson, Magnus och Steven J. Davis (2006), "Tillväxten och sysselsättningen i 90-talskrisens kölvatten". Kapitel 7, sid. 125–140 i Richard B. Freeman, Birgitta Swedenborg och Robert Topel (red.), Att reformera välfärdsstaten. NBER Rapporten II. Stockholm: SNS Förlag.

Heyman, Fredrik, Fredrik Sjöholm och Patrik Gustavsson Tingvall (2006), "Utlandsägande och löner i Sverige". Ekonomisk Debatt 34(4), 22–33.

Oxelheim, Lars (2006), "Ingen indikation på ökad transparens. Hjälper IFRS aktieägare förstå konkurrenskraft och företagsprestation?". Balans 32(4), 36–39.

Oxelheim, Lars (2006), "Transparens, IFRS och ekonomisk tillväxt". Ekonomiska Samfundets Tidskrift 59(2), 85–94.

Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2006), "Svenska toppinkomsters utveckling 1903–2004". Ekonomisk Debatt 34(8), 16–33.

Skedinger, Per (2006), "Svenska minimilöner i den globaliserade ekonomin". Ekonomisk Debatt 34(4), 63–77.

Svensson, Roger (2006), "Är staten en lämplig aktör på riskkapitalmarknaden?". Ekonomisk Debatt 34(3), 30–40.

Waldenström, Daniel (2006), "Hur internationell är svensk ekonomisk historia?". Ekonomisk Debatt 34(5), 27–39.

Zenou, Yves, Olof Åslund och John Östh (2006), "Hur viktig är närheten till jobb för chanserna på arbetsmarknaden?". Ekonomisk Debatt 34(6), 31–42.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se