2006–2010

Svenska toppinkomsters utveckling 1903–2004

Särtryck nr 2006:13

Författare: Jesper Roine och Daniel WaldenströmÅr: 2006 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 34 (8) Sidor: 16–33

Svenska toppinkomsters utveckling 1903–2004 Jesper Roine och Daniel Waldenström


Andelen av alla personliga inkomster (före skatt) som går till den översta decilen i inkomstfördelningen halverades från 1900-talets början fram till runt 1980. Därefter har deras andel ökat. Denna utveckling drivs nästan enbart av förändringar i den översta procenten av fördelningen medan toppdecilens nedre halva (P90–95) varit nästan konstant under perioden. Det mesta av fallet inträffar före 1950, alltså före välfärdsstatens expansion. Den huvudsakliga förklaringsfaktorn är fall i toppinkomsttagarnas förmögenhetsandelar som resulterar i minskade kapitalinkomster. Sedan 1980 har toppinkomsternas andel ökat. Internationellt är den svenska trenden över större delen av 1900-talet påtagligt lik andra västländers. Efter 1980 finns dock tydliga skillnader mellan anglosaxiska och kontinentaleuropeiska länder med kraftigt ökad inkomstkoncentration i de förra. Beroende på hur kapitalvinster behandlas är den svenska utvecklingen mer eller mindre lik den anglosaxiska.


Referens:
Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2006), "Svenska toppinkomsters utveckling 1903–2004". Ekonomisk Debatt 34(8), 16–33.

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: 08 665 4584
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Månadens forskare

Thor Berger, fil.dr.

Ämnesområden:

Digitalisering, Ekonomisk historia, Innovation, Teknisk förändring och utveckling, Tillväxt, Urban och regional ekonomi

Några av de frågor Thor Berger försöker besvara i sin forskning:

  • Vilka effekter har teknisk förändring på arbetsmarknad, ojämlikhet och tillväxtmönster?
  • Hur har den intergenerationella rörligheten förändrats över tid, och vilka faktorer påverkar skillnader i rörlighet mellan och inom länder?
  • Vilka faktorer påverkar den långsiktiga innovationstakten globalt, nationellt och lokalt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se