2006–2010

Varför finns det så få kvinnliga professorer i nationalekonomi

Särtryck nr 2007:10

Författare: Anne Boschini och Anna SjögrenÅr: 2007 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 35 (8) Sidor: 63–69

Varför finns det så få kvinnliga professorer i nationalekonomi Anne Boschini och Anna Sjögren


Mansdominansen är stor bland nationalekonomer. Även om andelen kvinnor ökat över tiden är det fortfarande få kvinnor som når toppen. Vi argumenterar i denna artikel för att nationalekonomers sätt att samarbeta kan vara en delförklaring. Det samarbetsmönster som återfinns i artiklarna i nationalekonomins topptidskrifter tyder på att män föredrar att samarbeta med män och kvinnor föredrar att samarbeta med kvinnor. I professioner med skev könsfördelning är förekomsten av segregerade samarbetsmönster till nackdel för den grupp som är i minoritet och därmed får svårare att etablera goda samarbeten.


Referens:
Boschini, Anne och Anna Sjögren (2007), "Varför finns det så få kvinnliga professorer i nationalekonomi". Ekonomisk Debatt 35(8), 63–69.

Aktuell forskare

Erik Lundin

Forskningsområden: Empirisk industriell organisation och elmarknadens ekonomi

Några av de frågor Erik Lundin försöker besvara i sin forskning:

 • Hur gör företag för att maximera sin vinst i nätverksindustrier?

 • Vilken är statens roll i övergången till en klimatneutral elproduktion?

IFN kalendarium

 • 17
  Jan

  TBA

  Forskarseminarier

  Tore Ellingsen Stockholm School of Economics

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se