2006–2010

Internationellt statligt ägande och konkurrens

Särtryck nr 2008:10

Författare: Mattias GanslandtÅr: 2008 Publikation: Underlagsrapport nr 17 till Globaliseringsrådet Förlag: Globaliseringsrådet och UtbildningsdepartementetFörlagsort: Stockholm

Internationellt statligt ägande och konkurrens Mattias Ganslandt


I demokratiska marknadsekonomier väcker det stor uppmärksamhet när institutioner som kontrolleras av odemokratiska regimer köper företag med lång historia och framträdande position på hemmamarknaden. Statliga investeringsfonder, ”sovereign wealth funds” spås växa kraftigt under den kommande tioårsperioden. Dessa består huvudsakligen av intäkter från oljeförsäljning i Mellanöstern och exportinkomster från länder med snabb ekonomisk tillväxt i Asien. Deras växande roll som ägare representerar en grundläggande förskjutning i världsekonomin.

OECD och IMF ser starka skäl att inte begränsa de statliga investeringsfondernas möjligheter till internationella placeringar eftersom de anses ha mycket positivt att erbjuda mottagarländerna. Samtidigt diskuterar ett antal länder att införa lagar som möjliggör en striktare kontroll av utländska statliga investeringar.

Författaren reder ut diskussionen kring statliga investeringsfonder och hävdar att en politisk strategi som leder till protektionistiska åtgärder mot en viss typ av internationella investerare skulle kunna få mycket olyckliga följder. Han menar att den viktigaste politiska frågan för Sverige inte är hur vi ska se på utländska staters investeringar i landet utan på den svenska statens ägande såväl i Sverige som i utlandet.


Referens:
Ganslandt, Mattias (2008), "Internationellt statligt ägande och konkurrens". Underlagsrapport nr 17 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se