2006–2010

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen

Särtryck nr 2008:11

Författare: Magnus Henrekson och Ulf JakobssonÅr: 2008 Publikation: Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet Förlag: Globaliseringsrådet och UtbildningsdepartementetFörlagsort: Stockholm

Globaliseringen och den svenska ägarmodellen Magnus Henrekson och Ulf Jakobsson


I den traditionella svenska ägarmodellen har kontrollen av företagen ofta varit koncentrerad till en eller två ägare. Modellen växte sig stark under 1950- och 1960-talen men institutionella förändringar och en ökad internationalisering har urholkat dess förutsättningar. Istället tonar en mer pluralistisk ägarbild fram där den traditionella svenska ägarmodellen kompletterats med utländskt ägande, ett större inslag av private equity och statliga fonder, samt ägarentreprenörer uppbackade av institutionellt kapital.

Enligt författarna drar utländskt ägande och private equity fördel av en lägre utländsk ägarbeskattning och är relativt sett skattemässigt gynnade i förhållande till svenskt ägande. För att kunna konkurrera med dessa ägarmodeller krävs därför betydande sänkningar av den svenska ägarbeskattningen. Samtidigt pläderar författarna för en beskattning som är mer neutral mellan olika ägarformer. Den svenska skattepolitiken tillsammans med svensk bolagsrätt har traditionellt hållit tillbaka den privata förmögenhetsbildningen och gynnat ett koncentrerat kontrollägande. Detta hävdas i sin tur ha lett till djupgående effekter på de normer som i hög grad styr kapitalägares och entreprenörers beteende.


Referens:
Henrekson, Magnus och Ulf Jakobsson (2008), "Globaliseringen och den svenska ägarmodellen". Underlagsrapport nr 19 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Magnus Henrekson

Kontakt

Mobil: 070 222 97 00
magnus.henrekson@ifn.se

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se