2006–2010

Globalisering och inkomstfördelning

Särtryck nr 2008:12

Författare: Jesper Roine och Daniel WaldenströmÅr: 2008 Publikation: Underlagsrapport nr 20 till Globaliseringsrådet Förlag: Globaliseringsrådet och UtbildningsdepartementetFörlagsort: Stockholm

Globalisering och inkomstfördelning Jesper Roine och Daniel Waldenström


Det råder delade meningar om globaliseringens effekter på inkomstfördelningen mellan och inom länder. Kritikerna menar att globaliseringen endast gynnar de redan välbeställda och högutbildade medan förespråkarna hävdar att globaliseringens positiva effekter kommer alla till del, eller åtminstone skapar ekonomiskt utrymme för att kompensera grupper som missgynnas.

I föreliggande rapport pekar författarna på att globaliseringen som helhet skapar betydande vinster för ekonomin genom handel, specialisering och konkurrens. Det är dock svårare att utröna hur fördelningen av globaliseringens vinster kommer att se ut. De som har flyttbara tillgångar som kapital och hög utbildning får en förbättrad förhandlingsposition som tenderar att öka inkomstspridningen. Samtidigt kan större möjligheter till specialisering generera vinster som bidrar till ökade inkomster för samtliga yrkeskategorier oavsett utbildningsnivå.

Författarna varnar dock för att ökade inkomstskillnader, vare sig de är ett resultat av globaliseringen eller ej, riskerar att leda till krav på protektionistiska åtgärder och att globaliseringsprocessen bromsas. Något som skulle skada inte bara Sverige utan hela den globala välståndsutvecklingen.


Referens:
Roine, Jesper och Daniel Waldenström (2008), "Globalisering och inkomstfördelning". Underlagsrapport nr 20 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Daniel Waldenström

Kontakt

Tel: +33-754844839
Mobil: 070 491 6082
daniel.waldenstrom@if...

Aktuell forskare

Therese Nilsson

Forskningsområden: Globaliseringens effekterer på sociala normer och hälsa. Ekonomiska följder av hälsochocker samt ekonomisk ojämlikhet och hälsa.

Några av de frågor Therese Nilsson försöker besvara i sin forskning:

  • Hur påverkar ekonomisk och social globalisering människors hälsa?
  • Vilka effekter har införandet av fri mödravård?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se