2006–2010

Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar

Särtryck nr 2008:9

Författare: Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik SjöholmÅr: 2008 Publikation: Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet Förlag: Globaliseringsrådet och UtbildningsdepartementetFörlagsort: Stockholm

Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar Katariina Nilsson Hakkala, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm


Allt mer av världens produktion, handel och forskning bedrivs i multinationella företag. Sverige har i allra högsta grad varit delaktig i denna process. Svenska företag har sedan slutet av 1980-talet främst expanderat genom att investera i andra länder samtidigt som utländska direktinvesteringar till Sverige har ökat markant. En stor del av svensk arbetskraft arbetar numera i multinationella företag, både svenskägda och utländska. Vad detta innebär för löner, sysselsättning och förändringar i sysselsättningen är ämnet för denna rapport.

Författarna visar att den rädsla för utländskt ägande och multinationell verksamhet som stundtals kan skönjas i den allmänna debatten är ogrundad. Infl ödet av utländska företag har i allt väsentligt gynnat svensk ekonomi och arbetskraft. Därför förespråkar författarna inte en ekonomisk politik som syftar till att stödja svenskt ägande och förhindra utländskt ägande. Inte heller subventioner eller skattelättnader gentemot utländskt ägande förordas. Däremot föreslås ett gott generellt näringsklimat i termer av utbildning, kompetens, infrastruktur och skatter som gör det attraktivt för utländska företag att etablera sig i Sverige och för svenska företag att expandera sin verksamhet inom landet.


Referens:
Nilsson Hakkala, Katariina, Fredrik Heyman och Fredrik Sjöholm (2008), "Arbetsmarknadseffekter av utländska direktinvesteringar". Underlagsrapport nr 16 till Globaliseringsrådet. Stockholm: Globaliseringsrådet och Utbildningsdepartementet.

Fredrik Heyman

Kontakt

Tel: 08 665 4537
fredrik.heyman@ifn.se

Fredrik Sjöholm

Kontakt

Tel: 08 665 4502
fredrik.sjoholm@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se