2006–2010

Hur länge förblir IKT avgörande för svensk produktivitetsutveckling?

Särtryck nr 2009:3

Författare: Harald EdquistÅr: 2009 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 37 (1) Sidor: 31–40

Hur länge förblir IKT avgörande för svensk produktivitetsutveckling? Harald Edquist


Forskning har visat att investeringar i informations- och kommunikationsteknologi (IKT) var avgörande för 1990-talets höga produktivitetstillväxt i Sverige. Denna artikel använder tillväxtbokföring för att analysera vilken påverkan IKT har haft på produktivitetstillväxten i näringslivet. Analysen visar att närmare 50 procent av arbetsproduktivitetstillväxten i Sverige under andra halvan av 1990-talet var hänförlig till IKT. Under inledningen av 2000-talet minskade dock IKTs påverkan på arbetsproduktivitetstillväxten. I stället upprätthölls den svenska produktivitetstillväxten av att den totala faktorproduktiviteten ökade i IKT-användande branscher. Detta aktualiserar frågan om hur länge vi kan förvänta oss att IKT fortsätter att generera produktivitetstillväxt i samma utsträckning som under det senaste decenniet.


Referens:
Edquist, Harald (2009), "Hur länge förblir IKT avgörande för svensk produktivitetsutveckling?". Ekonomisk Debatt 37(1), 31–40.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se