2006–2010

Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna

Särtryck nr 2009:9

Författare: Henrik JordahlÅr: 2009 Publikation: Rapport till Regeringskansliet, N9010 Förlag: Finansdepartementet och NäringsdepartementetFörlagsort:

Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna Henrik Jordahl


Vad säger ekonomisk forskning om effekterna av att privatisera statligt ägda företag? Den här litteraturstudien ger några svar, men pekar också ut betydande kunskapsluckor. Statligt ägda företag blir i genomsnitt mer lönsamma och effektiva när de privatiseras. Detta gäller både på konkurrensutsatta marknader och på marknader med svag konkurrens. Andra väldokumenterade effekter på företag som privatiseras är att investeringar och försäljning ökar, samt att skuldsättningsgraden minskar. Förbättringspotentialen kan vara stor, men beror på hur ineffektiva de statligt ägda företagen var i utgångsläget. På vilka sätt privatiseringar påverkar lönsamhet, effektivitet och andra ekonomiska variabler är mer osäkert. Både politiska ingrepp och företagsledningens incitament tycks spela roll. Något enkelt samband mellan statlig ägarandel och företagens resultat- och balansräkningar står inte att finna.

Ur ett nationellt perspektiv är frånvaron av akademiska studier som beskriver och analyser de privatiseringar som har genomförts i Sverige klart olycklig. I förhållande till ekonomins storlek har Sverige genomfört lika många och stora privatiseringar som andra OECD-länder och de akademiska frågorna kring privatiseringar kommer även fortsättningsvis att äga stor relevans.


Referens:
Jordahl, Henrik (2009), "Privatiseringar av statligt ägda företag – En litteraturöversikt med fokus på OECD-länderna". Rapport till Regeringskansliet, N9010. Finansdepartementet och Näringsdepartementet.

Henrik Jordahl

Kontakt

Tel: 08 665 4533
Mobil: 070 938 3858
henrik.jordahl@ifn.se

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se