2006–2010

Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet?

Särtryck nr 2010:4

Författare: Harald EdquistÅr: 2010 Publikation: Ekonomisk Debatt Årgång (nr): 38 (2) Sidor: 27–36

Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet? Harald Edquist


Efter krisen i början av 1990-talet ökade den svenska produktivitetstillväxten avsevärt. Bland ekonomer har det framför allt funnits tre förklaringar till den höga produktivitetstillväxten: Återhämtning från krisen, marknadsreformer som började genomföras under 1980-talet och informations- och kommunikationsteknologin (IKT). Den här artikeln visar att ytterligare en viktig faktor bakom tillväxten var investeringar i immateriella tillgångar som exempelvis forskning och utveckling (FoU), vidareutbildning och marknadsföring. Beräkningar visar att investeringarna i immateriella tillgångar var 246 miljarder kr eller ca 9 procent av BNP år 2004. Dessa investeringar bidrog dessutom med närmare 35 procent till den svenska produktivitetstillväxten 1995-2004, baserat på tillväxtbokföringsmetoden.


Referens:
Edquist, Harald (2010), "Kan immateriella investeringar förklara den svenska produktivitetsboomen under 1990-talet?". Ekonomisk Debatt 38(2), 27–36.

Richard Öhrvall

Ämnesområde: korruption, opinionsmätningar, politisk ekonomi, politiskt beteende, privatiseringar, skattefinansierade tjänster

Några av de frågor som Richard Öhrvall försöker besvara i sin forskning:

  • Hur pass jämlikt är olika former av politiskt deltagande och vad förklarar att vissar grupper deltar i högre grad än andra?
  • Hur pass utbredd är offentlig korruption i Sverige och vad har medborgare för tilltro till att politiker och offentliga tjänstemän handlar på ett tillbörligt sätt?

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se