2006–2010

Hur viktiga är immateriella investeringar i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för näringslivets tillväxt?

Särtryck nr 2010:9


Tillverkningsindustrin har under mycket lång tid setts som tillväxtmotorn i den svenska ekonomin. Detta synsätt baserar sig på att produktivitetstillväxten har varit högre i tillverknings industrin jämfört med tjänstesektorn. Den här rapporten visar att detta är en alltför förenklad bild av det svenska näringslivet och att en strukturomvandling inleddes i mitten av 1990-talet där investeringar i immateriella tillgångar har blivit allt viktigare. Immateriella investeringar utgörs främst av kunskapsintensiva tjänster, men ingår inte i nationalräkenskaperna. Beräkningar visar att de har ökat avsevärt i det svenska näringslivet och varit mycket viktiga för produktivitetstillväxten. Rapporten visar att tjänstesektorn stod för 51 procent av de immateriella investeringarna i näringslivet, medan motsvarande siffra för tillverkningsindustrin var 44 procent. Således var det tjänstesektorn som investerade mest i immateriella tillgångar. Samtidigt har immateriella investeringar varit betydligt större än de materiella i tillverkningsindustrin, vilket tyder på att investeringar i tjänster har varit viktiga för produktivitetsutvecklingen. Då investeringar är nödvändiga för att skapa framtida tillväxt framstår det inte som om det endast är tillverkningsindustrin som är motorn i den svenska ekonomin.


Referens:
Edquist, Harald (2010), "Hur viktiga är immateriella investeringar i tjänstesektorn och tillverkningsindustrin för näringslivets tillväxt?". Stockholm: Almega.

Aktuell forskare

Pär Holmberg, docent.

Ämnesområden: Auktioner, elmarknad, energi, spelteori

Några av de frågor Pär Holmberg försöker besvara i sin forskning:

  • Hur ser elproducenternas budgivning ut på elmarknaden?
  • Hur påverkas budgivningen av marknadsregler, information, ställtider och flaskhalsar i elnätet? 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se