Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Hur har 1990–talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund?

Rapport
Referens
Edmark, Karin, Markus Frölich och Verena Wondratschek (2014). ”Hur har 1990–talets skolvalsreformer påverkat elever med olika familjebakgrund?”. Rapport 2014:15. Uppsala: IFAU.

Författare
Karin Edmark, Markus Frölich, Verena Wondratschek

Syftet med projektet är att undersöka hur skolvalsreformerna som genomfördes i början av 1990-talet har påverkat elever med olika familjebakgrund. Resul-tatet tyder på att reformernas effekter på elevers skolresultat, samt på senare utfall såsom sysselsättning och högre utbildning, varit positiva men små, eller noll, beroende på utfall och metodval. Effekterna är likartade för alla grupper av elever. Vi finner inga tecken på att elever från hushåll med låga inkomster, med lågutbildade föräldrar, eller med utrikes födda föräldrar, har förlorat på reformerna.