Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Lönebildning för jämlikhet – nr 4

Industrins lönenormering kan och bör reformeras

Rapport
Referens
Calmfors, Lars (2018). ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras”. Stockholm: 6F och Katalys.

Författare
Lars Calmfors

I ”Industrins lönenormering kan och bör reformeras” undersöker ekonomiprofessor Lars Calmfors möjligheterna att reformera den svenska lönebildningsmodellen. Han drar slutsatsen att hemmamarknaderna måste få ett större inflytande över lönemärkets nivå. Calmfors menar i rapporten att arbetskraftsbristen inom hemmamarknadssektorn och offentliga sektorn motiverar en reformering av dagens lönebildningsmodell där industrin ensamt sätter lönemärket för hela arbetsmarknaden.