Rapporter

Rapporter

Här publiceras rapporter som forskare på IFN har författat åt utomstående organisationer såsom ESO, SNS, Fores, Svenskt Näringsliv etc. Rapporterna kan vara skrivna i samarbete med organisationer som kontaktat enskilda forskare för att se om dessa kan skriva rapporter baserade på sin forskning.


2021-02-15 Tankesmedjan FriVärld

Så blir EU mer innovativt och entreprenöriellt

Niklas Elert och Magnus Henrekson

Europaprojektet hotas av den nationalistiska populism som just nu sveper över kontinenten. För att mota den i grind behövs ett optimistiskt alternativ som ger medborgarna framtidstron tillbaka. Att skapa ett sådant alternativ är dock svårt i ljuset av den ”innovationskris” EU länge lidit av, och som under 2020 förvärrats av den globala pandemin. För att åtgärda innovationskrisen och blåsa nytt liv i Europaprojektet krävs reformer på en rad områden, som vi identifierat med utgångspunkt i vår forskning under flera års tid.

Reformerna som presenteras i denna rapport omfattar sex breda policyområden och syftar till att främja en innovativ ekonomisk tillväxt som gynnar alla européer. Också när det kommer till reformområden som i första hand faller inom medlemsländernas domän har Bryssel en viktig roll att spela, både som föredöme och för att driva utvecklingen i rätt riktning.


2021-01-27 Fores

Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Lars Calmfors, Julia Nederberg och Carolina Persson

Lagstiftning spelar en mindre roll för att reglera arbetsmarknaden i Sverige än i de flesta andra länder. I stället utmärks den svenska arbetsmarknadsmodellen av omfattande självreglering genom kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Systemet bygger på att partsorganisationerna är representativa för anställda respektive arbetsgivare. Samtidigt som arbetsgivarnas organisationsgrad snarast ökat något, har den fackliga organisationsgraden sedan början av 1990- talet sjunkit kraftigt precis som i många andra länder. På sikt kan det utgöra ett hot mot hela kollektivavtalsmodellen.

Aktuell forskare

Henrik Jordahl, professor och programchef

Ämnesområden:

Offentlig ekonomi, organisation och verksamhetsledning, politiskt beteende, privatiseringar, sjukvård, skattefinansierade tjänster, utbildning, väfärd och äldreomsorg.

Några av de frågor Henrik Jordahl försöker besvara i sin forskning:

  • Vad förklarar valet mellan offentlig och privat tjänsteproduktion?
  • Hur påverkar detta val tjänsternas kostnader och kvalitet?
  • Vilka förändringar av lagar, regler och praxis skulle förbättra produktionen av skattefinansierade tjänster?

 

 

IFN kalendarium

Institutet för Näringslivsforskning, Grevgatan 34 - 2 tr, Box 55665, SE-102 15 Stockholm, Sweden | Tel: +46-(0)8-665 45 00 | info@ifn.se