Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vad finns det för anledning att vara med i facket?

Rapport
Referens
Calmfors, Lars, Julia Nederberg och Carolina Persson (2021). ”Vad finns det för anledning att vara med i facket?”. Stockholm: Fores.

Författare
Lars Calmfors, Julia Nederberg, Carolina Persson

Lagstiftning spelar en mindre roll för att reglera arbetsmarknaden i Sverige än i de flesta andra länder. I stället utmärks den svenska arbetsmarknadsmodellen av omfattande självreglering genom kollektivavtal mellan fackförbund och arbetsgivarorganisationer. Systemet bygger på att partsorganisationerna är representativa för anställda respektive arbetsgivare. Samtidigt som arbetsgivarnas organisationsgrad snarast ökat något, har den fackliga organisationsgraden sedan början av 1990- talet sjunkit kraftigt precis som i många andra länder. På sikt kan det utgöra ett hot mot hela kollektivavtalsmodellen.