Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Vad betalar du för framtidens elnät?

Hur får vi elnät för framtiden? Rapport 4/6
Rapport
Referens
Lundin, Erik (2022). ”Vad betalar du för framtidens elnät?”. Stockholm: Environment and Public Health Institute.

Författare
Erik Lundin

Ökade investeringar i elintensiv industri och vindkraft kommer leda till ett omfattande investeringsbehov i elnätet under de kommande decennierna. Dessutom står elnätet inför ett stort återinvesteringsbehov. Kopplingen mellan investeringskostnader och nätavgifterna bestäms av elnätsregleringen. En central fråga är därmed investeringarnas effekter på nätavgifterna, inte minst med hänsyn till kundkollektivets politiska stöd för omställningen mot en hållbar energiförsörjning.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se