Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Underlagsrapport till SOU 2022:10 Sverige under pandemin

Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad. Befolkningens inkomstutveckling under 2020

Rapport
Referens
Adermon, Adrian m.fl. (2022). ”Coronapandemin, arbetsinkomsterna och välfärdssystemets skyddsgrad. Befolkningens inkomstutveckling under 2020”. Underlagsrapport till SOU 2022:10 Sverige under pandemin. Stockholm: Coronakommissionen.

Författare
Adrian Adermon, Lisa Laun, Patrik Lind, Martin Olsson, Jan Sauermann, Anna Sjögren

Coronapandemin har fått stora konsekvenser för samhället i stort och för enskilda personer och företag. Det är både ett resultat av smittspridningen i sig och av de åtgärder som vidtagits för att han[1]tera pandemin. Vi studerar med hjälp av länkade registerdata från Stockholms universitets covid-19-program hur möjligheterna att försörja sig på eget arbete påverkades för den svenska befolkningen i åldern 20–64 år under 2020 och hur stort skyddet från välfärdssystemet var. Utvecklingen av arbetsinkomster från anställning och inkomster från välfärdssystemet följs månad för månad under 2020 och jämförs med tiden före pandemin.