Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Fondägandets struktur i Sverige: En empirisk undersökning

Rapport
Referens
Waldenström, Daniel (2022). ”Fondägandets struktur i Sverige: En empirisk undersökning”. Stockholm: Fondbolagens förening.

Författare
Daniel Waldenström

Hushållens sparande och ägande är en viktig del av samhällsekonomin. Ett sparkapital utgör en grund för investeringar men även en buffert för oväntade inkomstbortfall. Vilken typ av sparande man väljer påverkar också den långsiktiga utvecklingen av den egna förmögenheten beroende på hur värdet på olika tillgångar utvecklas. I Sverige har till exempel aktiemarknadens kursutveckling varit mycket positiv under flera decennier medan avkastningen på bank sparande har varit nära noll i över ett decennium. Emellertid bör aktieinvesteringars höga avkastning ställas i relation till deras höga risknivå. Enskilda företag kan göra förlust och rentav gå i konkurs, vilket innebär att ägarna förlorar sitt kapital.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se