Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Financial Intermediation

Credit Ratings and Structured Finance

Tidskriftsartikel
Referens
Josephson, Jens och Joel Shapiro (2020). ”Credit Ratings and Structured Finance”. Journal of Financial Intermediation 41, 100816. doi.org/10.1016/j.jfi.2019.03.003

Författare
Jens Josephson, Joel Shapiro

Kreditvärderingsinstitut bistår ofta utgivare av avancerade finansiella instrument med såväl utformning som kreditvärdering. Denna uppsats analyserar under vilka förutsättningar detta kan leda till kreditbetygsinflation. Avgörande är vilka villkor som ställs på investerare för att kunna köpa sådana instrument.