Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Science and Public Policy

Evaluation Criteria versus Firm Characteristics as Determinants of Public R&D Funding

Tidskriftsartikel
Referens
Falk, Martin och Roger Svensson (2020). ”Evaluation Criteria versus Firm Characteristics as Determinants of Public R&D Funding”. Science and Public Policy 47(4), 525–535. doi.org/10.1093/scipol/scaa032

Författare
Martin Falk, Roger Svensson

Offentliga aktörer delfinansierar ofta FoU-projekt i näringslivet i syfte att höja välståndet genom spridningseffekter, s k kunskapsspillovers. Vi finner att projektspecifika faktorer är viktigare än företagsspecifika då staten utvärderar FoU-ansökningar. Speciellt radikala och nya FoU-projekt har större sannolikhet att få finansiering.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se