Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

World Economy

International Trade and Labor Market Integration of Immigrants

Tidskriftsartikel
Referens
Lodefalk, Magnus , Fredrik Sjöholm och Aili Tang (2022). ”International Trade and Labor Market Integration of Immigrants”. World Economy 45(6), 1650–1689. doi.org/10.1111/twec.13240

Författare
Magnus Lodefalk, Fredrik Sjöholm, Aili Tang

Internationell handel kräver kunskap om utländska preferenser, distributionssystem, lagar och regler. Företag kan tillgodogöra sig denna kunskap genom att anställa personer som invandrat från dessa länder. Vi finner att internationell handel leder till en positiv sysselsättningseffekt för invandrare, men ingen effekt på redan sysselsatta invandrares löner.