Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Review of Economics and Statistics

Infant Health, Cognitive Performance, and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in Sweden

Tidskriftsartikel
Referens
Bhalotra, Sonia, Martin Karlsson, Therese Nilsson och Nina Schwarz (2022). ”Infant Health, Cognitive Performance, and Earnings: Evidence from Inception of the Welfare State in Sweden”. Review of Economics and Statistics 104(6), 1138–1156. doi.org/10.1162/rest_a_01031

Författare
Sonia Bhalotra, Martin Karlsson, Therese Nilsson, Nina Schwarz

Miljöfaktorer under de första levnadsåren kan påverka individers socioekonomiska utveckling. Vi analyserar introduktionen av fri spädbarnsvård och visar att den gav upphov till positiva effekter på barnens kognitiva färdigheter. Interventionen ökade även flickors benägenhet att utbilda sig och förbättrade kvinnors arbetsmarknadsutfall.