Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Journal

A Survey of Capacity Mechanisms: Lessons for the Swedish Electricity Market

Tidskriftsartikel
Referens
Holmberg, Pär och Thomas Tangerås (2023). ”A Survey of Capacity Mechanisms: Lessons for the Swedish Electricity Market”. Energy Journal 44(6), 275–304. doi.org/10.5547/01956574.44.6.phol

Författare
Pär Holmberg, Thomas Tangerås

Många länder ersätter elproducenter för att ställa kapacitet till förfogande för elmarknaden. På USA:s kapacitetsmarknader får alla anläggningar stöd, i Sverige är stödet begränsat till en strategisk reserv. Vi menar att det svenska systemet är att föredra på marknader som domineras av vattenkraft och förnybar el.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se

Thomas Tangerås

+46 (0)8 665 4526
+46 (0)70 727 5448
thomas.tangeras@ifn.se