Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Applied Economics Letters

Test Scores and Economic Growth: Update and Extension

Tidskriftsartikel
Referens
Heller Sahlgren, Gabriel och Henrik Jordahl (kommande). ”Test Scores and Economic Growth: Update and Extension”. Applied Economics Letters. doi.org/10.1080/13504851.2023.2168604

Författare
Gabriel Heller Sahlgren, Henrik Jordahl

För att förstå långsiktig ekonomisk tillväxt bör man studera hur utbildning omsätts till kunskaper och färdigheter. I den här studien visar vi att länder där eleverna uppvisar bättre resultat i PISA och liknande internationella undersökningar har haft högre ekonomisk tillväxt över en femtioårsperiod.