Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Independent Review

The View of Knowledge: An Institutional Theory of Differences in Educational Quality

Tidskriftsartikel
Referens
Henrekson, Magnus och Johan Wennström (kommande). ”The View of Knowledge: An Institutional Theory of Differences in Educational Quality”. Independent Review.

Författare
Magnus Henrekson, Johan Wennström

Den institution som avgör kvaliteten på ett lands skolsystem är dess kunskapssyn. Den styr skolarbetet och incitamenten för alla inblandade aktörer: lärare, elever, rektorer, föräldrar, huvudmän och myndigheter. I denna studie ställs en klassisk, faktabaserad kunskapssyn mot en postmodern och socialkonstruktivistisk kunskapssyn.