Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Migration Letters

Explaining the Labor Market Gaps between Immigrants and Natives in the OECD

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas (2017). ”Explaining the Labor Market Gaps between Immigrants and Natives in the OECD”. Migration Letters 14(2), 243–254. doi.org/10.33182/ml.v14i2.330

Författare
Andreas Bergh

I många OECD-länder har utlandsfödda högre arbetslöshet och lägre sysselsättning än inrikes födda. Artikeln undersöker elva förklaringar till varför dessa arbetsmarknadsgap varierar mellan länder. Det tydligaste sambandet är att invandrares arbetslöshet är högre i länder där en större del av arbetsmarknaden täcks av kollektivavtal.