Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Scandinavian Economic History Review

The Search for Seignorage: Periodic Re–Coinage in Medieval Sweden

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Svensson, Roger (2017). ”The Search for Seignorage: Periodic Re–Coinage in Medieval Sweden”. Scandinavian Economic History Review 65(2), 189–205. doi.org/10.1080/03585522.2017.1314868

Författare
Roger Svensson

Penningpolitiken i det medeltida Sverige analyseras. Sverige imiterade inte bara kontinentala mynttyper utan även den korresponderande myntningspolitiken. En monetär skattemetod − periodiska myntindragningar − applicerades 1180-1290. Efter 1290 introducerades långlivade mynt och myntförsämringar startade som inkomstkompensation.

Roger Svensson

+46 (0)8 665 4549
+46 (0)70 491 0166
roger.svensson@ifn.se