Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

European Journal of Political Economy

Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas, Margareta Dackehag och Martin Rode (2017). ”Are OECD Policy Recommendations for Public Sector Reform Biased against Welfare States? Evidence from a New Database”. European Journal of Political Economy 48, 3–15. doi.org/10.1016/j.ejpoleco.2016.09.001

Författare
Andreas Bergh, Margareta Dackehag, Martin Rode

OECD ger regelbundet råd till sina medlemsländer om ekonomisk politik och reformer. Denna artikel sammanfattar och kvantifierar dessa råd från 1980-talet fram till 2005. Reformbehovet i de flesta länder minskade under tidsperioden, men det finns inget tydligt samband mellan OECD:s råd och vilka reformer länderna faktiskt genomfört.