Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Public Choice

More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas, Günther Fink och Richard Öhrvall (2017). ”More Politicians, More Corruption: Evidence from Swedish Municipalities”. Public Choice 172, 483–500. doi.org/10.1007/s11127-017-0458-4

Författare
Andreas Bergh, Günther Fink, Richard Öhrvall

Med hjälp av anonyma enkätsvar från högt uppsatta politiker och tjänstemän i Sveriges kommuner, visas att korruptionsproblem är relativt vanliga - trots att Sverige brukar rankas som ett av de minst korrupta länderna i världen. Antalet politiker i kommunfullmäktige kan identifieras som en orsak till problemen.