Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Regulatory Economics

Price Mimicking under Cost–of–Service Regulation: The Swedish Water Sector

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Lundin, Erik (2017). ”Price Mimicking under Cost–of–Service Regulation: The Swedish Water Sector”. Journal of Regulatory Economics 52(3), 313–332. doi.org/10.1007/s11149-017-9345-7

Författare
Erik Lundin

Svenska kommuner förser invånarna med dricksvatten. Avgiften styrs av självkostnadsprincipen. Detta innebär att beslutsfattarna inte ska låta sig påverkas av priset i andra kommuner. Trots detta finner jag att om grannkommunerna ändrar sin avgift följer avgiften i den egna kommunen efter, även om detta inte motsvarar kostnaderna för kommunen.

Erik Lundin

+46 (0)70 752 5847
erik.lundin@ifn.se