Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

American Economic Review

The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Cesarini, David, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo och Robert Östling (2017). ”The Effect of Wealth on Individual and Household Labor Supply: Evidence from Swedish Lotteries”. American Economic Review 107(12), 3917–3946. doi.org/10.1257/aer.20151589

Författare
David Cesarini, Erik Lindqvist, Matthew J. Notowidigdo, Robert Östling

Vi studerar effekten av positiva förmögenhetschocker i form av lotterivinster på individers och hushålls arbetsutbud. Lotterivinster leder till en modest men permanent minskning av arbetsinkomster, vilket främst förklaras av färre arbetade timmar.