Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Economica

Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Tanndal, Julia och Daniel Waldenström (2018). ”Does Financial Deregulation Boost Top Incomes? Evidence from the Big Bang”. Economica 85(338), 232–265. doi.org/10.1111/ecca.12247

Författare
Julia Tanndal, Daniel Waldenström

Hur påverkar finansiella avregleringar ett lands inkomstfördelning? I studien undersöks två stora avregleringar i Storbritannien och Japan på 1980- och 1990-talen. Det visar sig att efter reformen ökade höginkomsttagares inkomstandel i avreglerade länderna mer än i andra länder. En förklaring är stora löneökningar i den finansiella sektorn.

Daniel Waldenström

+46 (0)8 665 4584
+46 70 491 6082
daniel.waldenstrom@ifn.se