Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Labour Economics

Payroll Taxes and Youth Labor Demand

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Egebark, Johan och Niklas Kaunitz (2018). ”Payroll Taxes and Youth Labor Demand”. Labour Economics 55, 163–177. doi.org/10.1016/j.labeco.2018.10.001

Författare
Johan Egebark, Niklas Kaunitz

Under 2007–09 sänktes arbetsgivaravgifterna väsentligt för unga anställda i Sverige. Vi visar att dessa sänkningar ledde till små men signifikanta effekter på både sysselsättning och löner. Vi uppskattar efterfrågeelasticiteten för hela målgruppen till –0.3, samt att effekten var störst för de yngsta åldrarna i målgruppen.