Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Comparative Economics

A Sticky Trait: Social Trust Among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas och Richard Öhrvall (2018). ”A Sticky Trait: Social Trust Among Swedish Expatriates in Countries with Varying Institutional Quality”. Journal of Comparative Economics 46(4), 1146–1157. doi.org/10.1016/j.jce.2018.06.002

Författare
Andreas Bergh, Richard Öhrvall

I denna studie av utlandssvenskar visas att dessa har hög tillit och i regel behåller denna även i länder med hög korruption och sämre fungerande rättsstat. En tydlig negativ effekt syns dock hos dem som i unga år flyttade till ett land med dåligt fungerande samhällsinstitutioner.