Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Institutional Economics

Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2019). ”Do Voters Dislike Liberalizing Reforms? New Evidence Using Data on Satisfaction with Democracy”. Journal of Institutional Economics 15(4), 631–648. doi.org/10.1017/S1744137419000031

Författare
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov

Vissa hävdar att politiker genomför marknadsliberala reformer vid kriser för att ”köra över” folket. Vi finner dock att reformer som minskar statens storlek, stärker rättsstaten, ökar den ekonomiska öppenheten och minskar regleringar inte ökar folks missnöje med demokratin utan snarare, i vissa fall, ökar tillfredsställelsen med densamma.