Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Public Choice

Regulation and Government Debt

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2019). ”Regulation and Government Debt”. Public Choice 178, 153–178. doi.org/10.1007/s11127-018-0621-6

Författare
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov

Vad förklarar statsskuldens storlek? I denna studie visar vi att en hittills förbisedd faktor är av betydelse – hur reglerade marknader är. Regleringar är positivt relaterade till statsskuldens storlek, särskilt regleringar av kreditmarknader. Regleringar tycks alltså inte vara en lösning på problem med budgetunderskott och statsskuld.