Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

CESifo Economic Studies

Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Andersson, Fredrik, Henrik Jordahl och Jens Josephson (2019). ”Outsourcing Public Services: Contractibility, Cost, and Quality”. CESifo Economic Studies 65(4), 349–372. doi.org/10.1093/cesifo/ifz009

Författare
Fredrik Andersson, Henrik Jordahl, Jens Josephson

Det finns en stor litteratur om den offentliga sektorns köp av tjänster. Vi granskar denna litteratur med fokus på tjänsternas kontraktsproblem. För tjänster med små kontraktsproblem ger tjänsteköpen relativt fördelaktiga utfall. För tjänster med stora kontraktsproblem är bilden inte lika tydlig och offentlig produktion framstår i många fall som mer fördelaktig.