Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Strategy Reviews

Production Efficiency of Nodal and Zonal Pricing in Imperfectly Competitive Electricity Markets

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Sarfati, Mahir, Mohammad Reza Hesamzadeh och Pär Holmberg (2019). ”Production Efficiency of Nodal and Zonal Pricing in Imperfectly Competitive Electricity Markets”. Energy Strategy Reviews 24, 193–206. doi.org/10.1016/j.esr.2019.02.004

Författare
Mahir Sarfati, Mohammad Reza Hesamzadeh, Pär Holmberg

Europas elmarknader tillämpar zonprissättning, vilket har inneburit att vissa kritiska flaskhalsar i elnätet inte beaktats på spotmarknaden. För att minska detta problem har flera europeiska länder bytt till flödesbaserad zonprissättning. Våra simuleringar indikerar att elproduktionen kan bli väsentligt effektivare efter en sådan åtgärd.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se