Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Journal of Economic Behavior & Organization

Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst–Off

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Berggren, Niclas och Christian Bjørnskov (2020). ”Corruption, Judicial Accountability and Inequality: Unfair Procedures May Benefit the Worst–Off”. Journal of Economic Behavior & Organization 170, 341–354. doi.org/10.1016/j.jebo.2019.12.010

Författare
Niclas Berggren, Christian Bjørnskov

Vi studerar sambandet mellan två mått på institutionell kvalitet – korruption och juridiskt ansvarsutkrävande – och ekonomisk ojämlikhet. Vi finner ett negativt samband mellan korruption och ojämlikhet, medan sambandet mellan juridiskt ansvarsutkrävande och ojämlikhet är positivt. Korruption tycks kunna gynna relativt mindre bemedlade.