Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Economics & Politics

Can Social Spending Cushion the Inequality Effect of Globalization?

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas, Irina Mirkina och Therese Nilsson (2020). ”Can Social Spending Cushion the Inequality Effect of Globalization?”. Economics & Politics 32(1), 104–142. doi.org/10.1111/ecpo.12143

Författare
Andreas Bergh, Irina Mirkina, Therese Nilsson

Forskning visar att globalisering samvarierar med ökad inkomstojämlikhet inom länder. Vi studerar om sociala utgifter kan dämpa globaliseringens inverkan på ojämlikhet. Data från 122 länder för perioden 1970-2010 tyder på att sociala utgifter inte haft någon betydande dämpande effekt.