Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Politics

Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Öhrvall, Richard och Sven Oskarsson (2020). ”Practice Makes Voters? Effects of Student Mock Elections on Turnout”. Politics 40(3), 377–393. doi.org/10.1177/0263395719875110

Författare
Richard Öhrvall, Sven Oskarsson

I många länder genomförs skolval där elever får lägga sin röst i ett hypotetiskt parlamentsval. Syftet är att öka unga människors politiska intresse och självförtroende. I denna studie på svenska data finner vi dock att erfarenheten av att ha gått i en skola som anordnat skolval inte har någon inverkan på senare valdeltagande.