Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Applied Economics Letters

Social Trust and Sharing Economy Size: Country Level Evidence from Home Sharing Services

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Bergh, Andreas och Alexander Funcke (2020). ”Social Trust and Sharing Economy Size: Country Level Evidence from Home Sharing Services”. Applied Economics Letters 27(19), 1592–1595. doi.org/10.1080/13504851.2019.1701180

Författare
Andreas Bergh, Alexander Funcke

Delningsekonomin är ett samlingsnamn på aktiviteter som använder ny informationsteknik för att åstadkomma en effektivare användning av outnyttjade resurser. Denna studie av lägenhetsuthyrningstjänster visar att när hänsyn tas till hur många som har tillgång till snabbt internet, är dessa tjänster mer utbredda i länder med lägre tillit.