Denna webbplats lagrar cookies i begränsad omfattning. Genom att besöka sidan, godkänner du villkoren i vår integritetspolicy. Läs mer

Energy Journal

Optimal Capacity Mechanisms for Competitive Electricity Markets

Vetenskaplig artikel på engelska
Referens
Holmberg, Pär och Robert A. Ritz (2020). ”Optimal Capacity Mechanisms for Competitive Electricity Markets”. Energy Journal 41, 33–66. doi.org/10.5547/01956574.41.SI1.phol

Författare
Pär Holmberg, Robert A. Ritz

Många länder betalar ut stöd till producenter på elmarknaden. I USA är stödet proportionellt mot anläggningens storlek. I Europa begränsas ofta stödet till en strategisk reserv. Denna uppsats visar att stödet är motiverat. Vi visar även hur stödsystemen bör utformas för att säkerställa samhällsoptimala investeringar.

Pär Holmberg

+46 (0)8 665 4559
+46 (0)72 511 6866
par.holmberg@ifn.se